A part of the new charm of this courting is actually the pretence of being a secret between a few people

A part of the new charm of this courting is actually the pretence of being a secret between a few people

Operating-system yw priodas yn addas, air-con os oes rhaid ymgyfeillachu cyn priodi (fel y credwn fod), onid yw yn addas we wneyd hyny “yng ngwyneb transport an excellent llygaid goleuni,” mewn lleoedd amlwg air conditioning nid yn y gwely ym mherfeddion y nos?

1885 ANFOESOLDEB YN NGHYMRU. You are not an ethical country, and you know it,” ebe bardd Seisnig diweddar. “Nid ydych genedl foesol, good chwi a’i gwyddoch.” … Diffyg ystyriaeth o’r lay uchel a beneficial ddyry y Grefydd Gristionogol i’r ystad briodasol yw un rheswm mawr paham year ystyrir “caru yn y gwely” yn beth mor ddiniwed. Dyma’r paham y dywedir cyn lleied am y pwys o gadw y seithfed gorch- ymyn ar year aelwyd gartref dyma’r paham yr eir heibio i waith y par ieuainc yn llithro cyn priodi,” fel rhywbeth bach di-ystyr; dyma’r paham y dewisa cynifer gytuno a’u gilydd yn swyddfa y cofrestrydd yn hytrach na myned i geisio bendith y Nef ar european union hundeb yn y cysegr. Llan, 31 January 1885

1890 (about) D.J. Williams (1885-1970) was born in the fresh new parish from Llansawel, Carmarthenshire. .. “For those who wooed, wooed when the sun goes down” that is how it is instabang opinii actually with us, taking the girld from the fair of one’s public auction, and/or cymanfa or perhaps the weekday conference or and come up with an appointment going and you may ‘knock’ (gnoco) on her, towards window away from the lady resting appartment, that was the fresh new customized, incase the new wind was in best one-fourth as well as activities beneficial your ran with the cooking area quietly when anyone was a student in sleep, and there you talked along with her into the fireplace before the very early period of your own morning. (more…)

Continue ReadingA part of the new charm of this courting is actually the pretence of being a secret between a few people